Általános Felhasználási Feltételek

A jelen dokumentum (a továbbiakban AFF) az Aqua Mundi Kft (Budapest, Fehérvári út 83, Cégjegyzékszám: 01-09-916422; Adószám: 14713839-2-43, e-mail: webshop@aquamundi.hu, telefonszám: +361-3285099 (továbbiakban: Aqua Mundi) által üzemeltetett https://aquamundi.hu webcímen található weblap és webáruház (továbbiakban: Webáruház) és szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vételének feltételeit tartalmazza.

Az Aqua Mundi fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Aqua Mundi elektronikus úton tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználó), a https://aquamundi.hu/altalanos-felhasznalasi-feltetelek/ címen való közzététel útján.
Az AFF módosítását követően a Szolgáltatás ismételt, újbóli használata az aktuális AFF elfogadását jelenti.

1. Az alábbi fogalmak -a jelen AFF-ben való- használata során a következők szerint értelmezendőek:

Szolgáltató: az https://aquamundi.hu webcímen található weblap és webáruház tulajdonosa és üzemeltetője, az Aqua Mundi Kft;

Felhasználó: az a természetes személy, aki igénybe veszi a webáruház szolgáltatásait, vagy olyan jogi személy, aki a Webáruház szolgáltatásait tevékenysége körén kívül veszi igénybe;

Ügyfél: olyan 18. életévét betöltött Felhasználó, aki a Webáruházban, vagy egyéb úton (pl.: email, telefon) megadta email címét és nevét.

Regisztráció: a Felhasználó a regisztráció során megadja nevét, e-mail címét. Amennyiben ezen adatok megadásával igénybe veszi a Webáruház szolgáltatásait, az Regisztrációnak minősül.
A Regisztráció segítségével az Ügyfél megtekintheti a regisztráció során és a megrendelései leadásakor megadott adatokat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó okmányokat.
A Felhasználó köteles valós adatokat megadni, a nem valós adatok használata esetén a Szolgáltató indoklás nélkül elállhat a megrendelés teljesítésétől és joga van a Felhasználó részére a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést korlátozni, tiltani.

Szerződés: az Ügyfél és a szolgáltató között a Webáruházban, vagy emailben megjelenített termékek és szolgáltatások megrendelésének, megvásárlásának céljából a jelen AFF-ben foglaltak szerint, elektronikus úton, a Szolgáltató és az Ügyfél egyidejű fizikai jelenléte nélkül a Megrendelés Szolgáltató általi manuális visszaigazolásakor jön létre.

Tartalom: Minden adat, információ (pl.: kép, logó, grafikai vagy dizájn elem, videó, fájl, szöveg, árak, rendelési adatok, partnerek nevei és adatai), amely a Webáruházban, vagy az általa küldött emailben található.

Hírlevél: emailben küldött kereskedelmi üzenet, hír, egyéb üzenet, tájékoztatás.

Megrendelés: az Ügyfél a webáruházban, vagy Hírlevélben található termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) vonatkozásában vételi ajánlatot tesz, amelyet a szolgáltató email útján manuálisan elfogad vagy elutasít; az automata , „Rendelés érkezett” tárgyú levél nem minősül a rendelés visszaigazolásának.

Hozzászólás: A Felhasználó által a Webáruházban közzétett üzenet;

2. MEGRENDELÉS

2.1. Megrendelés fiók létrehozása nélkül
2.1.1. A Weboldalon történő Megrendelés során a Felhasználó megadja személyes adatait a megrendelésének sikeres teljesítése érdekében. Ez esetben a megrendelés során jön létre a Regisztráció.
2.1.2. A megrendeléssel hozzájárul, hogy a szükséges mértékben az Aqua Mundi az adatokat kezelje azt pl.: a szállító cégnek, számlázó, ill. rendelés-nyilvántartó szoftvernek továbbítsa.

2.2. Megrendelés fiók létrehozásával (Regisztráció)
2.2.1. A Weboldalon történő Regisztrációhoz a Felhasználónak a Webáruházban a Megrendelés előtt meg kel adnia nevét, e-mail címét és választott jelszavát. A Megrendelés során a teljesítéshez szükséges adatokat is meg kell adnia (pl.: cím).

2.3. Megrendelés folyamata

2.3.1. A Webáruházban a Felhasználó a megvásárolni kívánt Termék(ek)et az un. Kosárba helyezi, majd megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését, lezárását.

2.3.2. Az Ügyfél jelen AFF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesíti Megrendelését, ezzel vételi ajánlatot téve a kiválasztott Termékekre.

2.3.3. A Megrendelés véglegesítésével a Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Aqua Mundi a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Aqua Mundi kapcsolatba lépjen a Felhasználóval. A Megrendelés elküldésével a Felhasználó kötelezi magát, hogy az általa kiválasztott módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. A Megrendelés ellenértékének kiegyenlítéséig a Termékek az Aqua Mundi tulajdonát képezik. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Felhasználóra, amennyiben a Felhasználó a Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

2.4. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

2.4.1. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Felhasználó felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés érkezésének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az Aqua Mundi és a Felhasználó között létrejött szerződésnek. Csupán jelzi a Felhasználónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az Aqua Mundi illetékes munkatársa felé. Az Aqua Mundi a Megrendelést e-mailen manuálisan igazolja vissza, amely visszaigazolás a Megrendelés elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Aqua Mundi és a Felhasználó közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó megkapja az Aqua Munditól a Megrendelés elfogadásáról szóló manuális visszaigazolást.

2.4.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Felhasználót terhelik a saját oldalán felmerült, a tranzakcióval kapcsolatos banki költségek (pl.: jutalék, árfolyam eltérés, stb.) .

2.4.3.Használható fizetési módok előre fizetés esetén : banki átutalás, bankkártyás fizetés.
Használható fizetési módok futárnál és Postán történő fizetés esetén : készpénz (utánvét)

2.3.4. Az Aqua Mundi fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést részben vagy teljesen elutasítsa (pl.: a Megrendelésben szereplő mennyiségnél kevesebbet igazoljon vissza). Ebben az esetben az Aqua Mundi a Felhasználó által már kifizetett, de nem teljesített Termékek vételárát a Felhasználó részére banki átutalással visszatéríti. A Felhasználó ez esetben köteles az Aqua Mundi részére az utaláshoz szükséges adatokat megadnia.

2.3.5. Az Aqua Mundi a vételár visszatérítését visszatarthatja addig, amíg a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Felhasználó köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról.

2.3.6. Ha az Aqua Mundi megrendelt Termék(ek) szállítását 7 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Felhasználót, és a kifizetett Megrendelés ellenértékét 10 napon belül visszatéríteni részére, ha a Felhasználó elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

2.3.7. Az Aqua Mundi – a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Megrendelést, ha Felhasználó online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi, vagy az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; vagy a Felhasználó által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.
2.3.8. Az Aqua Mundi a Megrendelés teljesítésének megkezdéséig, vagyis a csomag feladásáig megadja a lehetőséget a Felhasználónak Megrendelése visszavonására elektronikus úton. A Megrendelés teljesítésének megkezdésekor a Felhasználó e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezután már csak az “Ügyfélszolgálat” menüpont alatt található elektronikus elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak emailben kerülhet sor.

3. SZÁLLÍTÁS

3.1 Az Aqua Mundi vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Felhasználó által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre két (2) munkanapon belül eljuttatja. A szállítási költség az Aqua Mundit terheli, tehát a Felhasználó számára ingyenes.

3.2 Az Aqua Mundi biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elektronikus elküldését.

3.3 Az Aqua Mundi tájékoztatja a Felhasználót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján a Felhasználó nem fordulhat kártérítési igénnyel az Aqua Mundihoz vagy a szállítást végző partnerhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, módosulása, illetve elmaradása esetén.

3.4. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a szállítást végző partner jelenlétében történik a Felhasználó által. Ennek keretében a Felhasználó a csomag kibontásával egyidejűleg a szállítást végző partner jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Felhasználó a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, jogosult a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a szállítást végző partnerrel az Aqua Mundi költségére visszaküldeni.

4. SZÁMLÁZÁS

4.1. A Webáruházban szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.
4.2. Az Aqua Mundi elektronikus díjbekérőt állít ki azon Megrendelések esetében, ahol a Felhasználó fizetési módként banki átutalást vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Felhasználó a Megrendelés teljesítéséhez köteles a díjbekérőn szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az Aqua Mundi a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Felhasználó kártérítési igényt nem érvényesíthet.
Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Aqua Mundi számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján.
4.3 Az Aqua Mundi – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – elektronikus számlát állít ki a visszaigazolt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Felhasználó felelőssége, hogy a számla kiállításához szükséges, minden rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Aqua Mundi nem kötelezhető új számla kiállítására.
4.4 Az Aqua Mundi az elektronikus díjbekérőt és számlát elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által megadott email címre csatolmányként való megküldéssel vagy a számla letöltéséhez szükséges direkt link, a Felhasználó által megadott email címre való megküldésével.
4.5 Az 50%-os kedvezmény minden termékre érvényes a második darabtól kezdve; azzal, hogy mindig a legdrágább termék(ek közül egy darab) van 100% os áron számítva, függetlenül a kosárba rakás sorrendjétől.

6. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A Fogyasztónak minősülő vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni.

7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

7.1. Minden az Aqua Mundi által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyekkel.

8. FELELŐSSÉG

8.1. Az Aqua Mundi nem felel a Termékekben a szállítást végző partner részére történő átadást követően bekövetkezett kárért. A szállításból eredő bármilyen probléma a szállítást végző partner felelősségi körébe tartozik.

9. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

9.1. A Webáruház Felhasználók számára fenntartott felületére bármely Felhasználó beléphet. Az Aqua Mundi fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását, majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Felhasználó veszélyeztetheti a Webáruház zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Aqua Mundinak kárt okozhat. Ezen esetben a Felhasználó az Aqua Mundi Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

9.2. A Webáruházban feltüntetett tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Aqua Mundi ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Webáruházban szereplő képek csupán illusztrációk.

10. SZELLEMI TULAJDON, VÉDJEGY

10.1. A Tartalom a jelen AFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Aqua Mundi tulajdonát képezi és az Aqua Mundi ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

10.2. A Felhasználó a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen AFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

11. TITOKTARTÁS

11.1. A Felhasználó által az Aqua Mundinak szolgáltatott bármely információt az Aqua Mundi bizalmasan kezeli, azt csak jelen AFF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
11.2. A Felhasználó a Megrendelés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Aqua Mundi előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
11.3. A Felhasználó Regisztrációkor vagy Megrendelés leadásakor bekerül az Aqua Mundi adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Felhasználó hozzájárul, hogy az Aqua Mundi partnerei az Aqua Mundi szerződéses kötelezettségeinek, különös tekintettel a Megrendelés teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot. Ennek érdekében az Aqua Mundi szerződött partnerei részére a szükséges adatokat e felhatalmazás alapján továbbíthatja.

12. HÍRLEVÉL

12.1. Az Felhasználónak lehetősége van feliratkozni az Aqua Mundi hírlevélküldő szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy az Aqua Mundi közvetlen üzletszerzési céllal leveleket és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Aqua Mundi „14. Személyes adatok kezelése” menüpont alatt rögzítetteket.

12.2. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a 12.1 pontban meghatározott szolgáltatásról, az Aqua Mundi által küldött levelekben található leiratkozási linkre kattintva, vagy a webshop@aquamundi.hu email címre küldött levéllel.

13. HOZZÁSZÓLÁSOK

13.1 A Felhasználó kizárólag a Termékek leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos.
13.2 A hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű, idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt.
13.3 Tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása.
13.4 A Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait.
13.5 A Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Aqua Mundi tevékenységéhez hasonló weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni.
13.6 A Hozzászólás a Felhasználó(k) általános tájékoztatására szolgál, az Aqua Mundival történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Aqua Mundi ügyfélszolgálatot tart fent, amelynek elérhetőségei megtalálhatóak a webáruházban.
13.7 A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Aqua Mundi jogosult a Felhasználó hozzászólását részben vagy egészben törölni.
13.8. A Hozzászólásokkal kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen AFF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Aqua Mundi felé. Aqua Mundi fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó webáruházhoz való hozzáférését.

14. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

14.1. Az Aqua Mundi adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-103932/2016

14.2. Az adatkezelés célja:
14.2.1 A Felhasználó tájékoztatása Megrendelése állapotáról, a Megrendelés alapján részére elérhetővé vált egyedi árakról, ajánlatokról.
14.2.2. Rendszeres hírlevél küldése e-mailen keresztül többek között hírek, akciós ajánlatok, cikkek, blogbejegyzések, kérdőívek, közvetlen értékesítési ajánlatok tartalmával.

14.3. A Felhasználó az Aqua Mundi által róla kezelt adatokat szabadon megismerheti, módosíthatja, töröltetheti, az Aqua Mundinak küldött ezirányú kérelme alapján a törvényben előírt keretek között.

14.4. A Webáruház un. cookie-kat (követőkód) használ annak érdekében, hogy testreszabott szolgáltatást nyújtson a Felhasználó részére. A Webáruház használatával, megtekintésével minden további jóváhagyás nélkül elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

15. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

15.1. Jelen AFF vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A felek közötti szerződés nyelve magyar.
15.2. A Fogyasztó panaszának Aqua Mundi általi elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.
A Fogyasztó panaszával kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezheti. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535 és http://www.nfh.hu/node/4306.

15.3. Az Aqua Mundi és a Felhasználók a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az Aqua Mundi székhelye szerinti hatóságok illetékességét kötik ki.
15.4 Az AFF korábbi verzióit ügyfélszolgálatunk kérésre emailen megküldi.

Utolsó módosítás: 2017. január 16.

Üres a kosár